Ar TS-LKD pasirinks ateitį, kurios bijo jų oponentai?

Ar TS-LKD pasirinks ateitį, kurios bijo jų oponentai?

Aiškėjant kandidatams į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko postą viešumoje netruko pasirodyti atsakomoji reakcija, o savų interesų turintys asmenys puolė mokyti demokratijos, paradoksalu, vienintelę tiesioginius pirmininko rinkimus rengiančią partiją Lietuvoje. Ši reakcija daugiausiai yra nukreipta prieš vieną konkretų kandidatą, jaukiantį toms interesų grupėms jų ambicijų kortas, ir turbūt ne veltui – oponentai aiškiai suvokia, kad pasirinkusi teisingai, TS-LKD galėtų gerokai sustiprėti ir turi ko bijoti.

Vis dėlto, jei ilgametės provalstybiškos politikos tradiciją puoselėjanti partija siekia ir toliau išlikti įtakinga politine jėga, šiuose pirmininko rinkimuose ji turės padaryti lemiamą sprendimą – pasirinkti ateities, o ne praeities lyderį, realias permainas, o ne postų perstumdymą – pasirinkti Gabrielių Landsbergį.

Kodėl Gabrielių? Nes…

G. Landsbergis kaip kandidatas yra unikalus savo galimybe atstovauti visus partijos narius vienodai tenkinant tiek krikščionių demokratų, tiek tremtinių ir politinių kalinių, tiek tautininkų ir kitų partijos narių lūkesčius. Kandidatas, pasižymintis ir jaunatviška energija, ir branda bei įžvalga, konsoliduotų partiją sutelkiant jos narius bendram darbui nepriklausomai nuo jų amžiaus. Konstruktyvias ir telkiančias idėjas vietoje konkurentų kritikos pasirinkęs G. Landsbergis galėtų vienyti partiją užuot ją skaldęs, o jo vedama Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai dirbtų kaip vieninga ir ryžtinga komanda, su nauja jėga reaguojanti į jai kaip organizacijai bei Lietuvai kylančius ateities iššūkius;

G. Landsbergio vertybinės pažiūros yra labai aiškiai išreikštos ir nekelia abejonių. Tai akivaizdu tiek iš kandidato viešo asmeninio gyvenimo su krikščioniškomis tradicijomis ir partijos ginamomis vertybėmis, kurių viena yra šeima, puikiai derančių pavyzdžių, tiek iš jo atstovaujamos pozicijos ginant mūsų šalies valstybingumą ir istorinį teisingumą geopolitiniame konstekste šiuo Lietuvos saugumui itin sudėtingu laikotarpiu. Šis žmogus savyje asmeniškai puikiai įkūnija tas vertybes, kurias ir puoselėja TS-LKD;

G. Landsbergis yra jaunas ir charizmatiškas žmogus ir galėtų būti būtent toks lyderis, kokio trūkumu partiją ilgą laiką kaltino politiniai oponentai, kokio kartu pasigedo ir visuomenė. Nereikia stebėtis, kai matydami, kad jų „rūpesčio“ dėl partijos lyderio, nuosekliai išreiškiamo per kiekvienus TS-LKD pirmininko rinkimus, sprendimas ima materializuotis, oponentai, atitinkamai, ima karščiuotis mokydami konservatorius tų pamokų, kurių taip ir neišmoko patys;

G. Landsbergis yra nepriekaištingos reputacijos politikas ir neturi suformuoto neigiamo įvaizdžio šleifo visuomenės akyse, negali būti siejamas su jokiomis praeities intrigomis. Tai labai svarbi savybė renkant lyderį, kuris turi ypatingą reikšmę reprezentuojant partiją viešai pačiu aukščiausiu lygiu;

G. Landsbergis galimybę deramai eiti partijos pirmininko ir, tikėtina, premjero pareigas demonstruoja remdamasis konkrečiais nuveiktais darbais, o ne nieko aiškaus apie idėjas ir rezultatus nepasakančiu amžiaus ar stažo metų skaičiumi. Siūlomos idėjos ir nuveikti darbai kalba patys už save. Be to palaikymą ir pasitikėjimą G. Landsbergiu reitinguodami ir balsuodami jau yra išreiškę tiek partijos nariai, tiek visuomenė;

visuomenė iš TS-LKD, o taip pat ir patys partijos nariai, tikisi realių permainų partijai atsinaujinant kaip organizacijai. Seni, dešimtmečius Lietuvos politikoje ir partijos gyvenime dalyvauti galimybę turėję ir rinkėjams jau pabodę politiniai veidai vargu ar gali pasiūlyti esmines permainas, neapsiribojančias vien tik postų perskirstymu, o rinkėjų akyse būti nuoširdaus siekio atsinaujinti pavyzdžiu;

partijos lyderis, be kita ko, turi būti dar ir puikus analitikas, gerai suvokti politinio marketingo ir kokybės vadybos svarbą siekiant, kad TS-LKD vykdoma politika atitiktų visuomenės lūkesčius ir valstybės interesus, būtų žmonėms gerai suprantama, jiems patraukli ir, įvertinus tą kritiškai, atsižvelgtų į jų nuomonę, o partija veiktų darniai kaip komanda dar iki imantis išorinės konkurencijos su oponentais. G. Landsbergis yra žmogus, nestokojantis politinės įžvalgos, pasižymintis sklandžia ir nuoširdžia viešąja komunikacija ir pajėgus suvokti bei praktiškai įgyvendinti minėtus reikalavimus;

per savo aktyvios veiklos partijoje laiką G. Landsbergis jau sutelkė daugybę Lietuvos labui nuoširdžiai dirbti pasiryžusių žmonių. Pradėtus darbus būtų logiška tęsti, kad ta bendrystė ir komandinė dvasia siekiant tų tikslų, dėl kurių ir egzistuoja TS-LKD, taptų bendra visai partijai nepaliekant nuošalyje nei vieno skyriaus, nei vieno prisidėti norinčio bendraminčio nesvarbu ar tai būtų partijos, ar pilietiškas visuomenės narys.

Mitai, kurių griebiamasi kaip paskutinio šiaudo

G. Landsbergis – A. Kubiliaus įpėdinis

Dabartinis TS-LKD pirmininkas A. Kubilius pasielgė garbingai savo iniciatyva pasitraukdamas iš tolimesnių partijos lyderio rinkimų ir parodydamas praktinį realių permainų partijoje siekio pavyzdį. Tai, kad A. Kubilius turi savo favoritą, o savo poziciją išreiškė viešai, yra normali praktika, niekaip nesikertanti su pagarba demokratijos principams. Partijoje egzistuojanti nuomonių įvairovė turėtų būti vienodai prieinama visiems joms nariams nediskriminuojant pagal užimamas pareigas. Be to, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai kaip partija tuo ir yra unikali, jog pirmininką renka visi partijos nariai tiesiogiai, galiausiai spręsdami patys.

Pastebimas noras pulti G. Landsbergį remiantis kritika, skirta ne jam, bet A. Kubiliui, gerai iliustruoja tai, kokia netikėta jo kandidatūra buvo tiek tiesioginiams konkurentams rinkimuose, tiek politiniams oponentams. Kaip bebūtų, šį kandidatą visų pirma dera vertinti pagal jo paties reputaciją, poelgius ir galimybes.

G. Landsbergio kandidatūra grįsta jo giminystės ryšiais su prof. V. Landsbergiu

Aukščiau pateiktas argumentų už G. Landsbergio kandidatūrą sąrašas yra puikus įrodymas to, kuo konkrečiai grįsta minėta kandidatūra. Galima tik pakartoti, kad G. Landsbergis jau yra gavęs aiškią tiek partijos narių, tiek Lietuvos rinkėjų paramą reitinguojant ir balsuojant, ir pridurti, kad tą paramą visokeriopai pateisina ne tik savo darbo Europos parlamente rezultatais, bet ir indėliu partijos veikloje bei telkdamas visus Lietuvos labui veikti pasiryžusius žmones bendram efektyviam darbui.

G. Landsbergis nėra pakankamai patyręs, kad gebėtų eiti pirmininko ar premjero pareigas.

Asmens gebėjimus geriausiai nusako ne jo amžius ar metų, praleistų vienoje ar kitoje veikloje, skaičius, bet konkretūs pasiūlymai, idėjos ir esami išnaudojant turėtas galimybes pasiekti darbo rezultatai. G. Landsbergio pateiktoje TS-LKD vizijoje taikliai identifikuoti Lietuvos bei partijos netolimoje ateityje laukiantys iššūkiai bei racionalūs jų sprendimo pasiūlymai, derinantys savyje tiek savalaikę analitinę įžvalgą, tiek jautrumą partijos narių ir rinkėjų nuomonei, yra puikus tinkamumo minėtoms pareigoms pavyzdys. Kitas toks pavyzdys yra tas pasitikėjimas, kurį G. Landsbergis per trumpą laiką įgijo ne tik partijos narių ar Lietuvos rinkėjų akyse, bet ir Europos parlamente patikint visos Europos Sąjungos užsienio politikos formavimui aktualias užduotis.

Patirtis, nevirstanti realiais naudingais darbais, kuriuos jau šiandien demonstruoja G. Landsbergis, pati savaime yra verta gerokai mažiau nei disponuojamas potencialas, kuriam tereikia suteikti progą. Sėkmės istorijų toli ieškoti nereikia. Labai tikėtina, kad Lietuva Estiją daugelyje sričių šiandien vis dar turi vytis būtent todėl, kad netrukus po Nepriklausomybės atgavimo mūsų Baltijos kaimynė savo ministru pirmininku pasirinko tuo metu tokį pat „jauną ir mažai patyrusį“ žmogų, vėliau tapusį didžiausių Estijos reformų autoriumi. Balsuodami už G. Landsbergį konservatoriai turi realią galimybę sukurti tokią sėkmės istoriją patys, kartu kurdami stiprią ir jos piliečių mylimą Lietuvą bei visuomenės gerbiamą ir palaikomą Tėvynės sąjungą.

TS-LKD neteks puikiai dirbusio savo nario Europos parlamente

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai dar iškovos daugybę mandatų, jei tik visų pirma bus stipri kaip organizacija ir komanda. Todėl itin svarbu, kad stipriausi komandos žmonės rūpintųsi ne tik Lietuvos ar Europos politiniu, bet ir pačios partijos gyvenimu tokiu būdu įgalinant partiją sėkmingai veikti ir savo politiką vykdyti ne tik šiandien, bet ir ateityje. G. Landsbergis yra reikalingas Europai, tačiau ne mažiau reikalingas yra čia, Lietuvoje.

Bet kuriuo atveju, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai savo iškovotą mandatą išsaugos.

Šių mitų sklaida yra suinteresuoti nebent TS-LKD politiniai oponentai, kurie, nujausdami prie partijos stiprėjimo vedančias permainas ir neturėdami galimybės atsakyti tuo pačiu, su baime žiūri į perspektyvą ir mėgina menkinti G. Landsbergį ir jo kandidatūrą užbėgdami įvykiams už akių. Šis darbas jiems nėra lengvas, kadangi tenka kritikuoti nepriekaištingos reputacijos perspektyvų ir visuomenėje savo populiarumą jau pasitikrinusį politiką.

Parašykite komentarą