Ar TS-LKD pasirinks ateitį, kurios bijo jų oponentai?