Kvaili jie ar kvailais jie laiko mus?

Gana tų socdemų paistalų