VAE: kaip socialdemokratai meluoja Lietuvos piliečiams

VAE ir socialdemokratai

Kas ketverius metus Lietuvos padangę nušviečia politinio Cirko šviesos, sklindančios iš daugumos didžiųjų Lietuvos politinių partijų. Cirko ne perkeltine prasme, o tiesiogine. Kiekvieną kartą prieš pat rinkimus Lietuvos piliečiai išgirsta kalną Cirko dalyvių pasisakymų, pažadų, neretai ir melų ar kitokių pasirodymų. Ne išimtis ir šiųmečiai rinkimai. Jau daugiau kaip mėnesį stiprėjantys ir aštrėjantys vienų kitoms oponuojančių partijų pasisakymai vienu atveju džiugina, kitu – liūdina ar net pyk(t)ina. Pyk(t)ina ne tik kraštutinumais, į kuriuos yra nueinama, tačiau ir garsiai be jokios priedangos trimituojamais melais.

Pagrindinė šiemetinė diskusija tarp partijų dalyvių be jokios abejonės yra Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas ir spalio 14 dieną kartu su rinkimais vyksiantis referendumas (ko gero neprašausiu jį pavadinęs vienu iš Cirko dalyvių amplua prieš Lietuvos piliečius). Kodėl aš taip žiauriai kalbu apie referendumą? Visų pirma – tai dėl jo reikšmės ir prasmės. Įvairių partijų deklaruojamas apsimestinis rūpestis ir „noras“ išgirsti Lietuvos žmonių nuomones VAE klausimu čia vaidina didelį vaidmenį. Keista, kad referendumą nuspręsta rengti dabar. Kodėl jis nėra rengiamas 2015 metais, kurie laikomi esminiais VAE metais? Kodėl jis nerengiamas tuomet, kai jau bus žinomi konkretūs ir tikri VAE statybų kaštai, trukmė, Lietuvos partneriai? Tai tie klausimai, į kuriuos nebuvo atsakyta niekada. Ir nebus. Kodėl? Todėl, kad atsakymo nėra, tuo pačiu jis labai aiškus: šiemet vyksta Seimo rinkimai. Kada daugiau, jeigu ne dabar yra pats tinkamiausias metas Lietuvos žmonėms parodyti kaip tariamai yra rūpinamasi jų gerove, kokia neva yra svarbi jų nuomonė. Pamirštamas tik vienas dalykas – ar įmanoma dabar turėti savo konkrečią poziciją dėl VAE statybų? Mano atsakymas – ne. Negalima, nes nėra žinomi konkretūs skaičiai, kurių taip pasigenda referendumą organizuojančios politinės jėgos. Tų skaičių trūksta visiems: nuo valdančiųjų iki paprastų žmonių. Ir tie skaičiai bus po trijų metų, kuomet bus sprendžiama projektą vykdyti ar ne. Todėl išvada dėl referendumo tokia ir yra: tai tėra eilinis Cirko dalyvių pasirodymas, kurio metu žmonės yra verčiami išsakyti savo nuomonę, daugeliu atvejų niekuo nepagrįstą.

Grįžkime prie straipsnio pavadinimo. Kaip gi LSDP meluoja Lietuvos piliečiams (tą patį, beje, daro ir kitos partijos, inicijavusios referendumą ar pasisakančios prieš VAE net nežinodamos ar šis projektas apsimoka ar ne). Pirma – tai jų plačiai naudojama politinė reklama, siekianti atkreipti paprasto Lietuvos piliečio dėmesį į VAE projektą ir užduodanti visiems „aktualius“ klausimus. Patys klausimai – tai jau yra gryniausias melas, aiškiai automatiškai formuojantis atsakymą. „Kodėl VAE projekte siūlomas pasenusių technologijų reaktorius?“ – vienas iš LSDP reklaminio skydelio klausimų. „Kodėl konservatoriai tik prieš rinkimus susirūpino VAE projektu?“, „Kodėl VAE projektas bus užkrautas ant eilinių žmonių pečių?“ – šviečia kiti du klausimai. Panagrinėkime kiekvieną klausimą atskirai ir pažiūrėkime kiek juose tiesos.

Klausimas: „Kodėl VAE projekte siūlomas pasenusių technologijų reaktorius?“

Lietuvoje planuojamas statyti reaktorius yra vienas pažangiausių šiuo metu pasaulyje esančių reaktorių. Visiems prieinama informacija, kad VAE reaktorius bus net ne 3, o 3+ kartos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuvos būsimas reaktorius yra patobulinta aukščiausios klasės reaktoriaus versija. Saugesnių, modernesnių ir pažangesnių reaktorių pasaulyje dar nėra. Tiesa, yra tik teorijose ir bandymų laboratorijose. Iki jų gamybos dar trūksta kelių dešimčių metų. Taigi naujesnės technologijos reaktoriaus tiesiog neįmanoma pasirinkti, nes jo nėra.

Klausimas: „Kodėl konservatoriai tik prieš rinkimus susirūpino VAE projektu?

Atsakymas: LSDP žiniai, TS-LKD (konservatoriai) VAE projektu ėmė rūpintis vos tik atėję į valdžią. Pirmasis jų žingsnis buvo sugrąžinti LSDP privačiam sektoriui perduotus elektros tinklus, taip užtikrinant jų saugumą – LEO LT buvo suardyta. Tolesni atlikti žingsniai buvo AE projekto parengiamieji darbai, įsteigta VAE įmonė, atliktos visos reikalingos studijos, priimti visi reikalingi įstatymai, išrinktas strateginis investuotojas, pritarta energetinės nepriklausomybės strategijai. Visi šie ir daugelis kitų darbų buvo atlikta nuo konservatorių kadencijos pradžios. Tai įrodo, kad VAE projektu nebuvo susirūpinta prieš pat rinkimus. Viskas, ką mes dabar turime ties šiuo projektu yra rezultatas nepertraukiamo ketverių metų darbo. Klausimas lieka vienas: kodėl LSDP per 8 savo valdymo metus (dvi kadencijas valdžioje) nesugebėjo pradėti tokių itin svarbių projektų, kurie jau artimiausiais metais būtų Lietuvai suteikę energetinę nepriklausomybę elektros rinkoje? Viskuo buvo susirūpinta tik prieš rinkimus – pirmieji žingsniai VAE projekte buvo pradėti likus metams iki rinkimų – 2006 ir 2007 metais.

Apie visą projekto eigą, atliktus veiksmus galima sužinoti labai paprastoje ir aiškioje interaktyvioje schemoje.

Klausimas: „Kodėl VAE projektas bus užkrautas ant eilinių žmonių pečių?

Atsakymas: Lietuvos piliečiams ir biudžetui VAE projektas nebus užkrautas. Čia pat galima prisiminti ir A. Čekuolio reklamoje išsakytus faktus. VAE projektas bus finansuojamas strateginio investuotojo („Hitachi“), taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos įmonių. Dalis šių įmonių skiriamų lėšų bus skirta iš sukauptų rezervų arba iš dividendų. Kita dalis – iš pasiskolintų lėšų. Nei Lietuva, nei Latvija ar Estija biudžeto lėšomis niekaip neprisidės prie VAE projekto. Lietuvoje dalis reikalingų lėšų bus imama iš VIAP fondo. Šis fondas yra kaupiamas nuolatos. Kita Lietuvos dalis bus imama iš įmonių dividendų. Dividendai, statysim mes VAE ar ne, vistiek kažkur bus panaudoti. Įmonės bet kokiu atveju gauna pelną. Ir bet kokiu atveju už tai moka piliečiai. Tik vienu atveju mes krauname pelną Rusijos atominių elektrinių valdytojams ir finansuojame naujų AE statybą Rusijoje, kitu šiuos savo mokamus pinigus skiriame savo energetikos įmonėms, kurios investuos į VAE. Tad Lietuvos piliečiams papildomai šis projektas iš biudžeto nekainuos nė kiek. Kitaip tariant – nereikės nei mažinti išlaidų sveikatos, krašto ar socialinei apsaugai, švietimui, nei papildomai skolintis taip didinant Lietuvos skolą.<

Taigi, kaip matome, socialdemokratų užduodami klausimai patys iš savęs yra melagingi ir klaidinantys. Matau keletą priežasčių tokias reklamas skleisti: tai arba nenoras pripažinti, kad konservatoriai per ketverius metus padarė daugiau, negu socialdemokratai per aštuonerius, arba tiesiog kryptingas ėjimas link to, kad Lietuva toliau liktų priklausoma nuo Rusijos.

Todėl kviečiu visus Lietuvos piliečius per ateinančius rinkimus ir referendumą nesuklysti. Ar mes norime turėti valdžią, kuri akivaizdžiai klaidina, meluoja ir mulkina savo rinkėjus, ar norime turėti valdžią, kuri kryptingai didžiuliais žingsniais siekia Lietuvos gerovės? Ar norime ir toliau būti priklausomi nuo Rusijos malonės ar norime savarankiškai užsitikrinti bent jau bazinius energijos poreikius ir nebijoti išorės veiksnių? Rinktis reikia mums. Linkiu tik pasirinkti teisingai, nelipti ant to paties grėblio, nuo kurio jau nulipome, ir balsuoti už VAE projektą referendume. Tokiu atveju galėsime būti tikri, kad 2015 metais sužinosime visus mums rūpimus klausimus. Pastebėsiu, kad dabar balsuojant „prieš“, VAE projektas naujųjų partijų valdžioje greičiausiai būtų sustabdytas „remiantis visuomenės nuomone“ ir tikrųjų skaičių bei ar toks projektas mums apsimoka, niekada nesužinotume.

Parašykite komentarą